Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Życie i praca w Polsce

  Departament Rynku Pracy wydał w wersji elektronicznej broszurę „Życie i praca w Polsce-2023" w ramach działań sieci EURES. Informacje zawarte w broszurze adresowane są do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i obywateli Ukrainy. Zapraszamy do korzystania z informacji...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem  27.12.2023r. zakończył nabór wniosków na szkolenia organizowane w ramach programów regionalnych: - „MAZOWSZE 2023 – bezrobotni zamieszkali na wsi" -„MAZOWSZE 2023 – bezrobotni do 30 roku życia" ...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że  z dniem  27.12.2023 r. zakończył nabór wniosków w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lipskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza,...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem 27.12.2023r. zakończył nabór wniosków finansowanych ze środków Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia: - staże - prace interwencyjne - roboty publiczne - szkolenia - dofinansowanie kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej...

 • Pożyczka Duża oraz Pożyczka mała

   Chcesz rozwijać swój biznes! Poszukujesz pomocy finansowej ? Chcesz rozwinąć swoją firmę, brakuje Ci środków ? Myślisz o wprowadzeniu nowych produktów i usług ? Masz pomysł na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej ?   Bank Gospodarstwa Krajowego Państwowy Bank Rozwoju   Pożyczka mała dla...

 • Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

  Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024  Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy   1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. 2....

 • „Wyższe kwalifikacje kluczem do sukcesu”

  W dniu 23.11.2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w ramach Europejskiego Roku Umiejętności odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Wyższe kwalifikacje kluczem do sukcesu". Głównym celem jaki przyświecał organizacji tego wydarzenia było propagowanie idei kształcenia przez całe życie. Doradca zawodowy Agnieszka Zając...

 • „Wyższe kwalifikacje kluczem do sukcesu”- spotkanie informacyjne w ramach Europejskiego Roku Umiejętności.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku w ramach Europejskiego Roku Umiejętności zaprasza osoby bezrobotne w dniu 23.11.2023 r. w godz. 9.00- 11.00 na spotkanie informacyjne pn. „Wyższe kwalifikacje kluczem do sukcesu". Załączniki ...

 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 11 stycznia 2023 r. dzień 10 listopad 2023 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku (odbiór za dzień 11.11.2023 r. przypadający w sobotę) ...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem 27.10.2023r. z powodu wyczerpania limitu środków zakończył nabór wniosków o bon na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy. W/w forma wsparcia nadal realizowana jest w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lipskim (I)" ...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach 7.15-15.15) Podstawa prawna: -  Ustawa z dnia...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy KFS

   KOMUNIKAT z dnia  25 października 2023 roku   Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      (t.j.Dz. U. z 2018r. poz117.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawców o...

 • DNI PRACODAWCÓW 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne w dniu 25.10.2023 r. w godz. 9.00-11.00 na spotkanie informacyjne pn. „Nowy zawód- lepsza przyszłość". Załączniki Plakat (docx, 61 KB) ...

 • „Trenuj z wojskiem - sam i w grupie”.

  Powiatowy Urzad Parcy w Lipsku informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło otwarty, całkowicie bezpłatny projekt „Trenuj z wojskiem sam  i w grupie".  Jest to program szkoleń dedykowany dla każdego chętnego spełniającego określone warunki wiekowe i narodowościowe. Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy KFS

   KOMUNIKAT z dnia  19 września 2023 roku   Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      (t.j.Dz. U. z 2018r. poz117.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawców o...

 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

  Powiatowy Urząd Pracy przypomina o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.). Wsparcie w ramach programu...

 • Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy.   Termin składania wniosków: Od 01.09.2023r. do 08.09.2023r. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy...

 • EUROPEJSKI ROK UMIEJETNOŚCI 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza pracodawców            w dniach 05.09.2023 r.- 07.09.2023 r.  w godzinach od 8 00 - 13 00 na spotkania otwarte w zakresie propagowania inwestycji w szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Osoba do kontaktu: Ewa...

 • Informacja o wynikach naboru

  Lipsko, 24 sierpnia  2023 r. OA.110.2.5.2023.RŚ     INFORMACJA O WYNIKACH NABORU     Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ul. Rynek 29, 27 – 300 Lipsko   Referent do spraw ewidencji i świadczeń ................................................................................ (nazwa stanowiska pracy)     ...

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej. Załączniki Lista zakwalifikowanych do rozmowy (pdf, 84 KB)

 • Lista kandydatów

  Lista kandydatów, którzy spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Referent do spraw ewidencji i świadczeń z dnia 03.08.2023r. Załączniki Lista kandydatów (pdf, 102 KB) ...

 • Informacja

  Z uwagi na występowanie wysokich temperatur panujących na zewnątrz oraz w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku uprzejmie informujemy, że od dnia 16.08.2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2023 Dyrektora PUP następuje skrócenie czasu pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku będzie czynny w godzinach 7.15 – 14.15. Za...

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29, 27 – 300 Lipsko, w Wieloosobowym Samodzielnym Stanowisku ds. Ewidencji Świadczeń i Informacji na stanowisko:  Referent do spraw ewidencji i świadczeń   Więcej informacji...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pt. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lipskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa...

 • Ogłoszenie o realizacji projektu w ramach EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku rozpoczyna realizację projektu oraz rekrutację uczestników do udziału w projekcie pt. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lipskim (I)" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo...

Wyświetlanie 26 - 50 z 470 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę