Bezrobocie w powiecie - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Bezrobocie w powiecie na przestrzeni ostatnich lat

 
Wykres ogólnej liczby osób bezrobotnych w latach 2008 - 2019.
 
3.400 -
3.000 -
2.600 -
2.200 -
1.800 -
1.400 -
1.000 -
600 -
200 -
-200 -
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
 
Procentowy udział bezrobotnych kobiet w latach 2008 - 2019.
 
100 % - 
90 % - 
80 % - 
70 % - 
60 % - 
50 % - 
40 % - 
30 % - 
20 % - 
10 % - 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
 
Zmiany w poziomie bezrobocia ( „napływ", „odpływ" ) w latach 2008 - 2019.
 
3.800 - 
3.600 - 
3.400 - 
3.200 - 
3.000 - 
2.800 - 
2.600 - 
2.400 - 
2.200 - 
2.000 - 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
   - osoby zarejestrowane „napływ"
   - osoby wyrejestrowane „odpływ"
  Okres Zarejestrowani Wyrejestrowani
  2008  3.032 3.338
  2009  3.734 3.498
  2010  3.566 3.561
  2011  2.778 2.769
  2012  3.166 2.911
  2013  3.232 3.271
  2014  3.360 3.629
  2015  3.457 3.720
  2016  3.067 3.248
  2017  2.759 3.033
  2018  2.494 2.706
  2019*  1.866 2.033
 
Procentowy udział bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku w latach 2008 - 2019.
 
100 % - 
90 % - 
80 % - 
70 % - 
60 % - 
50 % - 
40 % - 
30 % - 
20 % - 
10 % - 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
   - osoby z prawem do zasiłku
   - osoby bez prawa do zasiłku
  Okres Z prawem Bez prawa
  2008  189 2.141
  2009  349 2.217
  2010  207 2.364
  2011  211 2.369
  2012  300 2.535
  2013  186 2.610
  2014  212 2.315
  2015  165 2.099
  2016  157 1.926
  2017  139 1.670
  2018  225 1.372
  2019*  220 1.210

*) Dane z ostatniego miesiąca sprawozdawczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę