Bezrobocie w powiecie - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Bezrobocie w powiecie na przestrzeni ostatnich lat

 
Wykres ogólnej liczby osób bezrobotnych w latach 2013 - 2024.
 
3.400 -
3.000 -
2.600 -
2.200 -
1.800 -
1.400 -
1.000 -
600 -
200 -
-200 -
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
 
Procentowy udział bezrobotnych kobiet w latach 2013 - 2024.
 
100 % - 
90 % - 
80 % - 
70 % - 
60 % - 
50 % - 
40 % - 
30 % - 
20 % - 
10 % - 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
 
Zmiany w poziomie bezrobocia ( „napływ", „odpływ" ) w latach 2013 - 2024.
 
3.800 - 
3.600 - 
3.400 - 
3.200 - 
3.000 - 
2.800 - 
2.600 - 
2.400 - 
2.200 - 
2.000 - 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
   - osoby zarejestrowane „napływ"
   - osoby wyrejestrowane „odpływ"
  Okres Zarejestrowani Wyrejestrowani
  2013  3.232 3.271
  2014  3.360 3.629
  2015  3.457 3.720
  2016  3.067 3.248
  2017  2.759 3.033
  2018  2.494 2.706
  2019  2.285 2.294
  2020  1.814 1.694
  2021  1.765 1.933
  2022  1.940 2.018
  2023  1.931 1.966
  2024*  515 566
 
Procentowy udział bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku w latach 2013 - 2024.
 
100 % - 
90 % - 
80 % - 
70 % - 
60 % - 
50 % - 
40 % - 
30 % - 
20 % - 
10 % - 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
   - osoby z prawem do zasiłku
   - osoby bez prawa do zasiłku
  Okres Z prawem Bez prawa
  2013  186 2.610
  2014  212 2.315
  2015  165 2.099
  2016  157 1.926
  2017  139 1.670
  2018  225 1.372
  2019  276 1.312
  2020  232 1.476
  2021  167 1.373
  2022  175 1.287
  2023  215 1.212
  2024*  172 1.204

*) Dane z ostatniego miesiąca sprawozdawczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę