Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje o rekrutacji prowadzonej  przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Radomiu. Nabór do Terytorialnej  Służby Wojskowej prowadzony jest  przez cały rok. Wiecej informacji na stronie internetowej WKU w Radomiu – wkuradom.wp.mil.pl . ...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach programu RPO WM

       Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy ,...

 • Ogłoszenie dla pracodawców, przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w 2021 r. w ramach Tarczy antykryzysowej realizuje następujące formy wsparcia dla pracodawców/ przedsiębiorców:   dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów...

 • Ogłoszenie o realizowanych formach wsparcia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w 2021 r. realizuje następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz Pracodawców/Przedsiębiorców:   szkolenia realizowane w ramach: środków Funduszu Pracy - dla wszystkich osób bezrobotnych, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Wydłużenie realizacji wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż wsparcie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) w ramach...

 • Informacja dotycząca projektu

  W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że będzie aplikował o środki na aktywne...

 • Zatrudnienie cudzoziemców

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i rosnącym zagrożeniem COVID-19  oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Urzędu, Powiatowy Urząd  Pracy w Lipsku ogranicza w maksymalny sposób bezpośrednią obsługę podmiotów składających oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca  oraz wnioski o...

 • Barometr zawodów 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że raporty dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2021 r. w poszczególnych województwach i powiatach są dostępne na stronie www.barometrzawodow.pl oraz na stronie tutejszego urzędu w zakładce „Statystyki i analizy urzędu" ( Barometr zawodów 2021 powiat lipski i ...

 • PONOWNE DOTACJE DLA MIKROPPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z dnia 19 stycznia 2021 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach KFS

  Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      (t.j.Dz. U. z 2018r. poz117.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia...

 • Informacja na temat sytuacji podatkowej przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc)

  W załączeniu przekazujemy do wiadomości i stosowania stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, dotyczące sytuacji podatkowej beneficjentów dofinasowania z art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

 • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- dodatkowa informacja.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy oraz przyznawania środków na...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w 2021 r. w ramach Tarczy antykryzysowej realizuje następujące formy wsparcia dla Pracodawców/Przedsiębiorców:   dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w 2021 r. realizuje następujące formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz Pracodawców/Przedsiębiorców:   szkolenia realizowane w ramach: środków Funduszu Pracy, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)" POWER –...

 • Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 12.01.2021r. ogłasza nabór wniosków środków Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia:

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie...

 • UWAGA : PRZEDSIĘBIORCY

  DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (TARCZA 6.0)   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłosił nabór wniosków od dnia 19 grudnia 2020 r. do dnia 31.01.2021 r. na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy 6.0.   Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w...

 • Wydłużenie realizacji wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż wsparcie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) w ramach...

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w dniu 31 grudnia 2020 r. tut. urząd pracy będzie czynny w godz. 7 15 – 12 15 .

 • DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków od dnia 19 grudnia 2020 r. do dnia 31.01.2021 r. na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, o której mowa w art. 15 zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych...

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 14.12.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia   w ramach Projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV) „ z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na...

 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 16 stycznia 2020 r. w dniu 24   grudnia 2020 r. tut. urząd pracy będzie nieczynny .

 • Ogłoszenie - badania profilaktyczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzanie badań profilaktycznych. Załączniki Formularz ofertowy (docx, 12 KB) zapytanie ofertowe.PDF (pdf, 423 KB) ...

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.11.2020 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy. Liczba środków ograniczona.

Wyświetlanie 1 - 25 z 241 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę