Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Program Interreg Europa 2021-2027

   Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje o możliwości udziału w spotkaniu na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r., w formule on-line. Podczas spotkania omówione zostaną założenia programu Interreg Europa 2021-2027, warunki naboru, główne zasady...

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zachęca do udziału w 10. edycji wydarzenia pn. „ Dni Otwarte Funduszy Europejskich " Wydarzenie odbędzie się w terminie 12-14 maja 2023 r.   Celem akcji jest promowanie dokonań osób/firm/instytucji, które skorzystały ze wsparcia oferowanego w ramach Funduszy Europejskich (np. założyły...

 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do szerokopasmowego Internetu DSL

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do szerokopasmowego Internetu DSL dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku. Ofertę...

 • Komunikat Wojskowego Centrum Rekrutacji

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przekazuje komunikat Wojskowego Centrum Rekrutacji dotyczący organizowanych w dniach 17-18 marca 2023r. I Wojskowych Targów Służby i Pracy w Radomiu. W załączeniu komunikat prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz plakat promujący targi. ...

 • Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

  Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"   Zgodnie z Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M. P. z 2016 r. poz. 1250 z...

 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  (t.j. Dz. U. z...

 • Informacja dla obywateli Ukrainy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), która jest częścią systemu ONZ, uruchomiła stronę internetową: https://poland.iom.int/pl/micro/legalna-praca-w-polsce Strona zawiera praktyczne informacje o procesie poszukiwania pracy, tworzenia CV oraz prawnych aspektach...

 • Znajdź bezpieczną pracę w Europie

  „Znajdź bezpieczną pracę w Europie" –spotkanie informacyjne w ramach kampanii sieci EURES „Jobs for young people- praca dla młodych" z Doradcą EURES W dniu  09.02.2023  r. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zorganizował spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia Radom. Wzięły w nim...

 • Spotkanie z doradcą EURES

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku, w ramach współpracy z siecią EURES, przystąpił do kampanii „Jobs for young people- praca dla młodych", w ramach której, w dniu 9 lutego 2023r., o godz. 10:00 , w siedzibie Urzędu zorganizowane zostanie wydarzenie pod nazwą „Znajdź bezpieczną pracę w Europie" . Wydarzenie...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach programu regionalnego „ MAZOWSZE 2023 – bezrobotni zamieszkali na wsi" na następujące formy wsparcia: staże, bony na zasiedlenie, szkolenia.   W ramach w/w programu będą kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi. ...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach programu regionalnego „ MAZOWSZE 2023 – bezrobotni do 30 roku życia" na następujące formy wsparcia: staże, bony na zasiedlenie, szkolenia.   W ramach w/w programu będą kierowane wyłącznie osoby bezrobotne do 30 roku życia.   ...

 • Informacja

  INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATEK AKTYWIZACYJNY W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 01.01.2023r. osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny może złożyć oświadczenie dotyczące podziału kwoty stanowiącej 1/12 kwoty (300 zł) zmniejszającej podatek na : 1/24 (150zł) kwoty...

 • Ogłoszenie

  Osoby, które pobierały świadczenia w 2022r.  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku proszone są  o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy , celem odebrania informacji podatkowej PIT – 11 oraz rocznego raportu składek za 2022 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach KFS

  Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego      (t.j.Dz. U. z 2018r. poz117.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia...

 • Nabór wniosków - szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na szkolenia.    Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach 7.15-15.15)   ...

 • Nabór wniosków - dofinansowania kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na dofinansowania kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania...

 • Nabór wniosków - bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia,

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach...

 • Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w...

 • Nabór wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach...

 • Nabór wniosków - staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na staże.    Termin składania wniosków: Od  dnia 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach 7.15-15.15) ...

 • Nabór wniosków - prace społecznie użyteczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne.     Termin składania wniosków: Do 31.01.2023r. Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku. Następnie zgodnie z w/w...

 • Nabór wniosków - prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na prace interwencyjne.    Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach...

 • Nabór wniosków - roboty publiczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na roboty publiczne.    Termin składania wniosków: Od 11.01.2023 r. do wyczerpania limitu środków. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia:   szkolenia   prace interwencyjne,   roboty publiczne,   prace społecznie użyteczne,   staże,   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,   refundacja kosztów...

 • Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

  Informacja o priorytetach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023   Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest adresowany zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu...

Wyświetlanie 1 - 25 z 404 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę