Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca /zmiany/   Do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na zasadach dotychczasowych,  przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu...

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu na przeprowadzanie badań profilaktycznych osób bezrobotnych i pracowników z dnia 20.11.2017 wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę : Gabinet...

 • Nabór ochotników do służby przygotowawczej.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w 2018 r.

 • Informacja - refundacja dla osób do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.11.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

 • Informacja staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 22.09.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanego z Funduszu Pracy przyznanego algorytmem

 • Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.09.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Informacja 500+

  Od dnia 01 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października  2017 roku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Od 01 sierpnia 2017 roku osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski...

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

  Na podstawie §2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego (Dz. U. poz. 639 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

 • Szkolenia

  Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku? nie posiadasz kwalifikacji zawodowych? Chcesz to zmienić ?

 • Rekrutacja do programu

  Rekrutacja do programu: Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim.

 • Wznowienie przyjmowania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 18.07.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie refundacji Podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 14.07.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków

  W związku z uchyleniem z dniem  1 lipca rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z...

 • Wznowienie przyjmowania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.06.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 • Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

  Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Wznowienie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.05.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. urząd będzie nieczynny. Dzień 2 maja 2017 r. będzie odpracowany w dniu 13 maja 2017 r.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 20.04.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 10.04.2017r., wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizacje o zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w związku z...

 • Giełda pracy

  W dniu 06.04.2017r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko, pokój nr 12 odbędzie się Giełda Pracy dla Supermarketu STOKROTKA Sp. z.o.o.

 • Bezpłatne warsztaty - Przedsiębiorcą być

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ ! które odbędą się dnia 22 marca 2017 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku

 • Protokół komisji konkursowej

  Załączniki Protokół komisji konkursowej.pdf (pdf, 449 KB)

 • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

  Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2017 r. realizowanym przez Powiatowy...

Wyświetlanie 426 - 450 z 470 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę