Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • Wstrzymanie przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach „Programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od  dnia 24.08.2020r.  wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach „Programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia"   finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy z powodu wyczerpania limitu...

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem 07.08.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" z powodu wyczerpania limitu...

 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 16 stycznia 2020 r. ustala się 17  sierpnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. 17.08.2020 r. tut. urząd pracy będzie nieczynny. ...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu oraz robót publicznych ze środków rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu oraz robót publicznych w ramach „Programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia" finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

  Na podstawie art. 15 zze 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków  o ...

 • Zmiany dotyczące wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o...

 • Zmiany dotyczące wniosków o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o...

 • Zmiany dotyczące wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o...

 • Nabór wniosków o pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych - Nowa forma wsparcia w ramach Tarczy 4.0

  Na podstawie art. 15 zzda ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU. poz. 374 z późn. zm.) – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o...

 • ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (do 5000 zł.) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM - Tarcza 4.0

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął  ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19   wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2...

 • Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że 20 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U.2020 r. poz. 1068).  Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 6 w/w ustawy...

 • V nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 24 .06.2020 r. prowadzi kolejny nabór wniosków na następujące formy: dofinansowanie części kosztów prowadzenia...

 • Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie  miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest ogólnopolskim, rządowym...

 • Ogłoszenie o zastosowaniu środków minimalizujących ryzyko przeniknięcia wirusa w obsłudze klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku

  Procedura obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku poprzez zastosowanie środków minimalizujących ryzyko przeniknięcia wirusa     Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku od dnia 22.04.2020r. aż do odwołania, ogranicza  bezpośrednią obsługę interesantów.  W kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku zaleca się...

 • Informacja

  Realizacja projektu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)" Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie...

 • Informacja

  Realizacja projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. Wsparcie udzielone...

 • IV nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 10 .06.2020 r. prowadzi kolejny nabór wniosków na następujące formy: dofinansowanie części kosztów prowadzenia...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje , iż Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu na podstawie decyzji Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2020r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych uruchomienia  ofertę szkoleniową dla osób bezrobotnych , którzy stracili pracę w wyniku pandemii SARS -COV –...

 • III nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 27.05.2020 r. prowadzi kolejny nabór wniosków na następujące formy: dofinansowanie części kosztów prowadzenia...

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy - dodatkowa informacja (umorzenie).

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą . Jeżeli Pożyczkobiorca spełni w/w warunek – wniosek o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa do Urzędu Pracy dopiero w terminie...

 • Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

  Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

 • Aktywny absolwent

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT" współfinansowanym ze środków PFRON   Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie „Aktywny absolwent! Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie! ...

 • Lodołamacze 2020

  Zapraszamy do udziału w 15 Jubileuszowej Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020   Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od  15 lat  przyznają  prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie –...

 • Kolejny nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 13.05.2020 r. prowadzi kolejny nabór wniosków na następujące formy: dofinansowanie części kosztów prowadzenia...

 • Ekonomia społeczna - ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego wysokość oraz warunki uzależnione będą od tego do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się PES oraz od skali spadku obrotów....

Wyświetlanie 26 - 50 z 227 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę