Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Projekt pt. „Powrót na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do: osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy; osób powyżej 25 roku życia, długotrwale...

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Projekt pt. „Start w dorosłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do: młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy; młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres od 6 do 12 miesięcy;...

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Projekt pt. „Lepsza przyszłość" Projekt skierowany jest do: osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 m-cy, osób powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych przez okres od 12 do 24 m-cy. Projekt realizowany będzie w okresie...

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Projekt pt. „Szansa na starcie" Projekt skierowany jest do: młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy, młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres od 6 do 12 m-cy. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2005-31.07.2006 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę