Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

      Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w latach 2018 - 2019 realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

      Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Projekt pt. „Powrót na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do: osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy; osób powyżej 25 roku życia, długotrwale...

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Projekt pt. „Start w dorosłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do: młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy; młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres od 6 do 12 miesięcy;...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę