Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Informacja - refundacja dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.11.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

Informacja staż

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 22.09.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanego z Funduszu Pracy przyznanego algorytmem

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.09.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Informacja 500+

Od dnia 01 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października  2017 roku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Od 01 sierpnia 2017 roku osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski...

Szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku? nie posiadasz kwalifikacji zawodowych? Chcesz to zmienić ?

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

Na podstawie §2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego (Dz. U. poz. 639 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

Rekrutacja do programu

Rekrutacja do programu: Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim.

Wznowienie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 18.07.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie refundacji Podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 14.07.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

W związku z uchyleniem z dniem  1 lipca rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z...

Wznowienie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.06.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wznowienie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.05.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. urząd będzie nieczynny. Dzień 2 maja 2017 r. będzie odpracowany w dniu 13 maja 2017 r.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 20.04.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku uprzejmie informuje, że od dnia 10.04.2017r., wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizacje o zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w związku z...

Giełda pracy

W dniu 06.04.2017r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko, pokój nr 12 odbędzie się Giełda Pracy dla Supermarketu STOKROTKA Sp. z.o.o.

Bezpłatne warsztaty - Przedsiębiorcą być

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ ! które odbędą się dnia 22 marca 2017 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku

Protokół komisji konkursowej

Załączniki Protokół komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2017 r. realizowanym przez Powiatowy...

Nabór uczestników do projektu na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w związku z realizacją w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 r.”

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z |Krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę