Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Porada grupowa

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza wszystkie osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie do udziału w poradzie grupowej pn. ”Dokumenty aplikacyjne – moja wizytówka na rynku pracy”. Zajęcia odbędą się w dniu 20.02.2019 r. w pokoju nr 12 w godzinach 9:00 – 13:00. Bliższych informacji udzielają doradcy zawodowi w pokoju nr 14 tel. 3780-552 wew....

Barometr zawodów 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że raporty dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2019 r. w poszczególnych województwach i powiatach są dostępne na stronie www.barometrzawodow.pl oraz na stronie tutejszego urzędu w zakładce „Statystyki i analizy urzędu”. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem.

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)”

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach programu RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)”

Realizacja projektu „Razem łatwiej” we współpracy z PCPR

W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku rozpoczyna realizację projektu „Razem łatwiej”

Nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach programu MAZOWSZE 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2019. W ramach w/w programu będą kierowane wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 21.01.2019 r. wznawia przyjmowanie wniosków na następujące formy wsparcia ze środków Funduszu Pracy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Informacja - staż

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem 03.12.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2018r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 2 stycznia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku. Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę 08.12.2018 r.

Komunikat w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

Zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 27.09.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów przejazdu, ponieważ limit środków na w/w formę wsparcia został w bieżącym roku wykorzystany.

Europejskie Dni Pracy on-line

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w dniu 10 października br. na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjodays.eu odbęda się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Work@PL" organizowane przez polską siec EURES.Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy  w Lipsku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych na następujące formy wsparcia: staże, jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej. Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację: „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2018R.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z powodu upałów Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku od dnia 09.08.2018 r. do 10.08.2018r. będzie czynny w godzinach 7.15 – 14.15. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 27.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy  w Lipsku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych na następujące formy wsparcia: staże, jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej, szkolenia. Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację: „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 01.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim”

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowiska urzędnicze : Inspektor – archiwista w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku

Lista kandydatów

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor - archiwista z dnia 10.05.2018r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę