Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2018R.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)"

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

PIT-11 za 2017r.

Osoby, które pobierały świadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w 2017r. proszone są o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu (sala B), celem odebrania informacji podatkowej PIT – 11 za 2017 r. oraz rocznego raportu składek społecznych oraz zdrowotnych za 2017 r.

Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca /zmiany/   Do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na zasadach dotychczasowych,  przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu...

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu na przeprowadzanie badań profilaktycznych osób bezrobotnych i pracowników z dnia 20.11.2017 wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę : Gabinet...

Nabór ochotników do służby przygotowawczej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w 2018 r.

Informacja - refundacja dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.11.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy /przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

Informacja staż

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 22.09.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanego z Funduszu Pracy przyznanego algorytmem

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.09.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Informacja 500+

Od dnia 01 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października  2017 roku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Od 01 sierpnia 2017 roku osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski...

Szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku? nie posiadasz kwalifikacji zawodowych? Chcesz to zmienić ?

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

Na podstawie §2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego (Dz. U. poz. 639 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na...

Rekrutacja do programu

Rekrutacja do programu: Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim.

Wznowienie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 18.07.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie refundacji Podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 14.07.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

W związku z uchyleniem z dniem  1 lipca rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z...

Wznowienie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 19.06.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wznowienie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 23.05.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. urząd będzie nieczynny. Dzień 2 maja 2017 r. będzie odpracowany w dniu 13 maja 2017 r.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 20.04.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę