Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

Zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 27.09.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów przejazdu, ponieważ limit środków na w/w formę wsparcia został w bieżącym roku wykorzystany.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie...

Europejskie Dni Pracy on-line

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w dniu 10 października br. na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjodays.eu odbęda się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Work@PL" organizowane przez polską siec EURES.Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy  w Lipsku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych na następujące formy wsparcia: staże, jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej. Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację: „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2018R.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z powodu upałów Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku od dnia 09.08.2018 r. do 10.08.2018r. będzie czynny w godzinach 7.15 – 14.15. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 27.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy  w Lipsku ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych na następujące formy wsparcia: staże, jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej, szkolenia. Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację: „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 01.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim”

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowiska urzędnicze : Inspektor – archiwista w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku

Lista kandydatów

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor - archiwista z dnia 10.05.2018r.

Ogłaszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor – archiwista – 1 stanowisko

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 28.03.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w roku bieżącym.

Protokół komisji konkursowej

Załączniki Protokół komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. realizowanym przez Powiatowy...

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2018 r."

Informacja

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej w Żaganiu.

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS

KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2018R.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)"

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

PIT-11 za 2017r.

Osoby, które pobierały świadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w 2017r. proszone są o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu (sala B), celem odebrania informacji podatkowej PIT – 11 za 2017 r. oraz rocznego raportu składek społecznych oraz zdrowotnych za 2017 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę