Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku


Nagłówek

Aktualności

 • „Dzień Otwartych Drzwi” w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku

  W ramach działań ukierunkowanych na zwiększenie doboru do służby w Policji Komenda Powiatowa Policji w Lipsku w dniu 25 kwietnia 2024 roku w godzinach  9.00 - 12.00 organizuje „Dzień Otwartych Drzwi". Poszukujących zatrudnienia zapraszamy.

 • Informacja o zakończeniu naboru wniosków na organizację prac interwencyjnych i staży w ramach środków PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem 28.03.2024. z powodu wyczerpania limitu środków, zakończył nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych i staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...

 • Skrócony czas pracy Urzędu w dniu 29 marca 2024 r.

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z dnia 21 marca 2024 r. tut. Urząd w dniu 29 marca 2024 roku będzie czynny w godz. 7 15 – 12 15 . Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

  Zgodnie z Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M. P. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.) Pracodawcy w ramach Działania 1.6. Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy mogą skorzystać z elastycznych form organizacji...

 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”

  Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923). Wsparcie w ramach programu adresowane jest do...

 • Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Termin składania wniosków: Od 18.03.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w...

 • Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych i staży w ramach środków PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza w dniu 11.03.2024 r. nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące formy wsparcia: staże  (szczegółowe  informacje udzielane są pod numerem  tel....

 • Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach KFS

  KOMUNIKAT z dnia  08 marca 2024 roku   Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j.Dz. U. z 2018r. poz117.) Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie...

 • Informacja - międzynarodowe wydarzenia rekrutacyjne organizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje zainteresowanych pracodawców                                  o możliwości publikacji swoich ofert pracy przez kadrę EURES podczas międzynarodowych wydarzeń rekrutacyjnych organizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na Litwie i we Włoszech.  Pierwsze wydarzenie pn. Find your...

 • Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku Uchwałą Nr LXXVI/424/2024  Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2024 r. otrzymał środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W dyspozycji Urzędu jest kwota 120 000,00 zł., która zostanie przeznaczona na zwrot wydatków na instrumenty i...

 • Informacja o zakończeniu naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż z dniem 06.03.2024r. z powodu wyczerpania limitu środków, zakończył nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy.

 • Zmiany w przepisach odnośnie Obywateli Ukrainy

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 232)....

 • Projekt MAB MENTORING PONAD GRANICAMI

  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie uruchomiło nabór na Mentee w ramach międzynarodowego projektu Mentoring Across Borders. MAB to projekt pan-europejskiego konsorcjum, którego celem jest stworzenie platformy pomagającej młodym ludziom zdobywać nowe kompetencje poprzez mentoring. Szczegóły znajdują się na...

 • Odbiór PIT-11 oraz rocznego raportu składek za rok 2023

  Zapraszamy do odbioru rozliczenia PIT-11 i rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2023 rok w terminie do 9 lutego 2024 r.   Osoby które pobierały w 2023r. zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium z tytułu odbywania stażu, stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu,   proszone są o...

 • Giełda pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w dniu 23.01.2024 roku o godzinie 10:00  odbędzie się GIEŁDA PRACY na stanowisko sprzedawca. Oferta skierowana dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pt. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lipskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa...

 • Ogłoszenie o realizacji projektu w ramach EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że w 2024 roku kontynuuje realizację projektu oraz rekrutację uczestników do udziału w projekcie pt. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lipskim (I)" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla...

 • Nabór wniosków - dofinansowania kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na dofinansowania kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania...

 • Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w...

 • Nabór wniosków - staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na staże.   Termin składania wniosków: Od dnia 11.01.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach 7.15-15.15) W...

 • Nabór wniosków - prace społecznie użyteczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne.   Termin składania wniosków: Do 31.01.2024r. Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku. Następnie zgodnie z w/w planem...

 • Nabór wniosków - roboty publiczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na roboty publiczne.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach 7.15-15.15) ...

 • Nabór wniosków - prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na prace interwencyjne.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy urzędu (tj. w godzinach...

 • Nabór wniosków - bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy na bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia.   Termin składania wniosków: Od 11.01.2024 r. do wyczerpania limitu środków.   Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w godzinach pracy...

Wyświetlanie 1 - 25 z 471 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę